Hin Strategisch Advies ondersteunt bedrijven in de landbouw en voedingsmiddelensector om proactief in te spelen op duurzaamheid en maatschappelijke thema’s. Creating Shared Value is de leidraad voor een strategie waarmee bedrijven nu en in de toekomst toegevoegde waarde leveren voor de omgeving waarin zij opereren. Verbindingen met de omgeving en in de keten zijn vaak een belangrijk sleutel om de strategie te implementeren.

druppel

Hin Strategisch Advies ontwikkelt strategieën waarmee bedrijven vanuit hun kernactiviteiten inspelen op maatschappelijke trends en zich daarbij als natuurlijke leider positioneren in de keten en het maatschappelijk krachtenveld.

druppel

Hin Strategisch Advies implementeert strategieën door bedrijven hands-on te ondersteunen in het slaan van nieuwe verbindingen met branchegenoten, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, overheden en de wetenschap.


hinsa slogan home